< návrat zpět

Proč trénovat u nás?

Tuto otázku si jistě položí každý nový potencionální cvičenec, v případě dětí, jejich zákonný zástupce (rodič). Odpověď na ni je samozřejmě individuální, podle osobních preferencí. Určitě Vás napadne spousta dalších otázek.

Několik ukázkových dotazů jsme si položili za Vás:

Kde se cvičí?
Cvičíme v tělocvičně na ZŠ J. Fučíka a malém sále TJ Chropyně (Sokolovna 1.patro). Pro obyvatele Chropyně jsme tak nejbližší klub bojových umění.

Kdo jsou naši trenéři?
Jsou to normální lidi, jako kdokoli, přesto je od normálních lidí něco odlišuje. Karate se stalo jejich zálibou, životním stylem, cestou za poznáním sebe sama. Svůj volný čas věnují tréninkům a svoji kvalifikaci neustále zvyšují zúčastňováním se trenérských školení a také účastí na mezinárodních seminářích.

Je trénink náročný? Zvládnu to i já?
Cvičení karate je vhodné pro každého, není omezené věkem ani fyzickou zdatností. Samotný trénink sice vyžaduje fyzickou aktivitu, je však na každém cvičenci, kolik úsilí do cvičení vloží. Při tréninku se přihlíží ke zdravotnímu stavu cvičence. Správný trénink karate tělu neublíží.

Mohou se karate učit i děti?
Ano, minimální doporučený věk je 7 let. U tréninku dětí se karate zaměřuje na rozvoj koordinace pohybů, rozvoj tělesné síly a obratnosti. Karate slouží jako výborný trénink soustředění a disciplíny. Podle našich zkušeností, děti ve věku 7-9 let mají velmi často problémy i se základními tělocvičnými cviky (např. kotouly). Proto se zejména v prvních hodinách tréninku u nováčků zaměřujeme na bezpečné zvládnutí základních cviků a až poté se pokračuje ve výcviku základních technik karate.

Naučí se mé dítě při tréninku karate disciplíně?
I když je cvičení karate zaměřeno na rozvoj jak tělesných, tak duševních vlastností, tento proces probíhá jako vědomá činnost. Do jisté míry karate cvičence "vychová" a to tak, že si cvičenec se zvyšující se úrovní fyzických schopností lépe uvědomuje svoji odpovědnost vůči netrénovaným osobám. V žádném případě však karate nepřevychová zlobivé dítě v andílka. Stejně jako školní docházka, tak ani trénink karate není primárně určen pro převýchovu. Primární úlohu ve výchově má nezastupitelně rodina.

Dochází při tréninku k úrazům? "Schytám" na tréninku rány?
Ne, tradiční karate je bezkontaktní bojové umění. Cvičenec karate je schopen ovládnout své tělo a techniky tak, že svému soupeři při tréninku neublíží. Nemusíte se bát, že domů bude chodit s opuchlým nosem a modřinami po celém těle. K úrazu může samozřejmě dojít kdekoliv a kdykoliv. Při samotném cvičení vás kontroluje trenér, který se jim snaží předcházet. V porovnání s "nekontaktními" sporty, jako třeba kopaná a hokej, je karate velmi bezpečný sport.

Co od cvičení můžu očekávat?
Jako začátečníci musíte nejdříve zvládnout základní pohyby, postoje, přesuny a techniky. Cvičíte proto spíše jednotlivě a teprve postupem času začne nabývat na objemu doba cvičení ve dvojicích. Je to jako když se učíte jezdit na kole. Nejdříve se musíte naučit držet rovnováhu, šlapat správně do pedálu, projíždět zatáčky, pak se pustíte do lehčího terénu a teprve po získání dostatku zkušeností můžete sjet první velký svah. Nemá cenu cokoliv uspěchat, protože špatné pohybové návyky se velice těžce odstraňují a mohou vám v pozdějším období velice zkomplikovat a zpomalit vývoj vašeho umění boje. V rámci tréninků je rovněž procvičováno využití základních technik karate v sebeobraně a získáte první zkušenosti s dalšími sebeobrannými technikami z jiu-jitsu a aikido.

Jako pokročilí se na tréninku učíte prohlubovat a využívat naučené pohybové schopnosti, chápat a předvídat pohyb soupeře a učíte se připravit si podmínky pro Váš vlastní útok. Sebeobranné pojetí tradičního karate spočívá ve znemožnění dalšího útoku soupeře. Maximální úsilí je věnováno efektivitě finálním úderu. To znamená naučit tělo co nejlépe koordinovat svůj pohyb jako celku, sladit dýchání ovládající kontrakci svalů a využít těchto dovedností ve správný čas.

Někdy se cvičení může zdát poněkud monotónní, protože techniky se zdokonalují opakováním. Opakování je ale potřeba. Bez intenzivního a neustálého opakování budete stát vždy na začátku. Také jistě nemáte stejný rukopis jako v první třídě, kdy jste se naučili psát. Stejně jako si lidi pravidelným psaním tříbí rukopis, tak si cvičenci pravidelným cvičením technik zdokonalují své dovednosti a schopnosti. Při cvičení trenéři trpělivě vysvětlují podstatu technik, jejich správného provádění, poukazují na cvičencovy chyby se snahou o jeho zlepšení.

Všichni naši členové cvičí, protože je to baví a také proto, aby se zdokonalili. Vztahy mezi cvičenci jsou přátelské a všichni bez rozdílu věku se navzájem respektují. Při tréninku dětí rozhodně nedochází k posmívání se cvičencům, kteří jsou méně zdatní. Naopak při úspěších jsou pochváleni a podněcováni k lepším výkonům.

Co mě cvičení bude stát?
To je v dnešní době důležitá otázka. Jsme nevýdělečná organizace a veškeré členské příspěvky jsou použity na režijní činnost (klubové známky TJ a  členské známky ČATK). Cena ročního příspěvku se pohybuje ve výši cca 600-800 Kč a je závislá na požadavcích TJ a ČATK. Když však věnujete chvíli času hledáním na internetu, zjistíte, že většina klubů bojových umění tuto cenu vybírá za každé 2-3 měsíce.

Dále je ještě nutné připočítat jednorázovou cenu za pořízení Karate-Gi (kimona). Nejsme však striktní ve vyžadování tohoto obleku na každé cvičení. Cvičit se dá i v kterémkoli jiném cvičebním úboru (třeba teplácích). Karate-Gi je vyžadováno až u zkoušek na vyšší kvalifikaci. Zkoušky se konají zpravidla v červnu.

 

Pokud byste se chtěli zeptat na něco dalšího, kontaktujte našeho trenéra. Způsob spojení naleznete v sekci "O nás - Trenéři".

Nebo ještě lépe: přijďte se podívat na náš trénink a když už tam budete, můžete si s námi zacvičit. První 3 tréninky jsou zdarma a pokud vás cvičení zaujme, rádi vás přivítáme do našich řad.