< návrat zpět

Osobnosti Karate

v pořadí, v jakém se o nich zmiňuje historie


Sakugawa

Sokon Matsumura

Yasutsune Itosu

Gichin Funakoshi

Hidetaka Nishiyama

Avi Rokah