Trenéři:

Renata Šimková
mobil: 737 464 556
renata.sim@seznam.cz

Stanislav Vančura
mobil: 737 259 544
vancura@vydona.cz

Radomír Patermann
redydrtitel@seznam.cz

 

Administrátor:

Miloslav Dostál
admin@karatechropyne.cz