< návrat zpět

Karate pro mládež a dospělé

 

  • na hodinách trénují cvičenci ve věku 13 a více let
  • frekvence tréninků je 2x až 3x týdně podle technické vyspělosti cvičících
  • začátečníci mají vlastní tréninkové hodiny, které jsou zaměřeny na správné držení těla, použití dechu a základní techniky karate
  • pravidelně rozvíjíme kondiční a kompenzační cvičení jako jsou cviky na posílení celého svalového systému, cvičení na uvolnění a protažení svalů
  • nekopírujeme vnější formu, ale učíme základní principy
  • učíme “proč” a “jak” a to jsou jemnosti, které umožňují neomezený rozvoj každého cvičícího podle jeho jedinečných schopností
  • karate je sebeobrana, která se spoléhá na dovednosti, nikoliv na velikost nebo sílu. Na jedné straně nás naučí maximalizovat účinnost v každé technice a na druhé straně nás naučí aplikovat techniky v dokonalém načasování a ve správné vzdálenosti
  • trénování karate prospívá fyzické, mentální a duchovní úrovni
  • karate rozvíjí správné neurosvalové pohybové vzorce, které pomáhají stabilizovat a chránit páteř a klouby