< návrat zpět

Historie klubu

Oddíl tradičního Karate-do  v Chropyni má již více než 20ti letou tradici. Založení se datuje na září 2000. Zakládajícími členy byla Renata Šimková a Radomír Patermann.

První nábor cvičenců se uskutečnil 2.10.2000 a jednalo se především o zájemce z řad dětí ve věku 9–15 let. Z počátku byl oddíl registrován pod Karate club TJ Sokol Kroměříž. Přes počáteční nápor se počet cvičenců snížil na cca 15 členů. To nás ale neodradilo a věnovali jsme se s plným nasazením každému cvičenci.
Od 1.1.2003 byl oddíl přijat do TJ Technoplast Chropyně a četnost tréninků se zvýšila na třikrát týdně. Členská základna se mírně rozrostla a začali se hlásit i zájemci z řad dospělých. Za podpory města Chropyně jsme získali přístup do (tělocvičny na ZŠ J. Fučíka a) malého sálu TJ Chropyně, ve kterém máme DOJO a můžeme vyučovat toto umění.

Své cvičební pokroky jsme každoročně prověřovali, při účasti na zkouškách na STV, konaných pod vedením zkušebních komisařů ČUDK - Aleše Rotha a Libora Skoumala.

Od roku 2009 se pravidelně účastníme mezinárodních seminářů pod vedením senseie Avi Rokah.  Avi je jeden z nejlepších studentů největšího učitele karate mistra Nishiyamy. Avi je považován za jednoho z mála, který pochopil principy karate a je zároveň schopný je aplikovat a učit v logickém a systematickém pořadí.

V roce 2020 došlo k organizačním změnám a tím spojené i se změnou ve vedení trenérů. V současné době je náš oddíl členem ČATK (Česká asociace tradičního karate), která spadá pod WTKF (Mezinárodní Federace Tradičního Karate). Hlavním trenérem oddílu je Ing. Stanislav Vančura, který  získal 2. trenérskou třídu, uznávanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Členové našeho oddílu z řad dětí se mohou účastnit závodů, které slouží jako zkouška jejich zlepšení a motivuje je k dalšímu tréninku. Hlavním cílem tréninku, ale není připravovat děti na závody, závody jsou jen jednou z části tréninku karate. Rozvíjíme u dětí zdravou sebedůvěru, soutěživost a disciplínu. Díky karate jej také naučíme respektu a zodpovědnosti. Hodiny jsou kompletně zaměřeny na karate, včetně protahovacích a relaxačních cvičení.