< návrat zpět

Historie klubu

Oddíl tradičního Karate­‑do v Chropyni je poměrně mladý oddíl. Jeho založení se datuje na září 2000.
Zakládajícími členy jsou Renata Šimková a Radomír Patermann.

První nábor cvičenců se uskutečnil 2.10.2000 a jednalo se především o zájemce z řad dětí ve věku 9–15 let. Z počátku byl oddíl registrován pod Karate club TJ Sokol Kroměříž. Přes počáteční nápor se počet cvičenců snížil    na cca 15 členů. To nás ale neodradilo a věnovali jsme se s plným nasazením každému cvičenci.
Od 1.1.2003 byl oddíl přijat do TJ Technoplast Chropyně a četnost tréninků se zvýšila na třikrát za týden. Členská základna se mírně rozrostla a začali se hlásit i zájemci z řad dospělých. Za podpory města Chropyně jsme získali přístup do tělocvičny na ZŠ J. Fučíka a malého sálu TJ Chropyně, kde můžeme vyučovat toto umění.

V současné době je náš oddíl členem ČUDK (České unie Dento Karate-do). Pravidelně se účastníme seminářů, školení a akcí v souladu s ročním plánem akcí ČUDK. Své cvičební pokroky každoročně prověřujeme při účasti na zkouškách na STV, konaných pod vedením zkušebních komisařů ČUDK - Aleše Rotha a Libora Skoumala.

Náš oddíl není zaměřen na závodní činnost, ale na rozvíjení svých schopností, sebezdokonalování. Dento Karate-do je uměním všestranného harmonického rozvoje jedince prostřednictvím opravdového studia techniky. Rádi mezi sebe přivítáme nové zájemce o toto bojové umění.

 

Cvičení karate je vhodné pro děti, muže i ženy, není omezené věkem ani fyzickou zdatností.

 

 

Cvičenci rozvíjejí duševní a fyzické schopnosti a jsou tak lépe připraveni na nečekané životní situace, se kterými se mohou setkat.