< návrat zpět

Historie a vývoj Karate

Protože podrobnou historii bojových umění je možné najít v každé odborné příručce a na spoustě webových stránek, uvedeme si jen několik nejdůležitějších údajů.

Chronologický vývoj karate

Indie/Čína
2600 pred Kr. — v Indii se vyvinuly různé techniky sebeobrany a základy útočných akcí
525— budhistický mnich a první patriarcha učení Zen, Daruma (v Číne mu říkali Bodhidharma) odešel z Indie do Číny, kde spojil meditaci Zen s původním tréningem karate. Vytvořil tak základy tohoto bojového umění.

Ostrovy Ryu-Kyu/Okinawa
1430 — generál Sho Hashi se stal vládcem japonských ostrovů Ryu-Kyu (hlavní ostrov Okinawa) a vydal zákaz nošení a používání zbraní. Obyvatelé však používali na sebeobranu různé zemědělské nářadí a postupně vznikaly rozličné systémy sebeobrany
1480 — bojovníci z ostrova Okinawa se vydali do Číny, kde si osvojili základy čínskeho boxu
1650 — vladaři z Kyushu (ostrov na jihu Japonska) se zmocnili ostrova Okinawa a opětovně vydali zákaz nošení a používání zbraní
1690 — vévoda Shimazu Iehisa z ostrova Kyushu dobyl ostrov Oki­nawa a vydal nový výnos o zbraních. Dále se rozvíjely a zdokonalovaly techniky boje „prázdné ruky", jako i se zbraněmi, přičemž se využívaly různé čínské prvky
1705 — mistr boxu Sakugawa se vydal do Číny s cílem naučit se základy čínského boxu, aby mohl pak své poznatky zprostředkovat svým krajanům
1785 — čínský mistr boxu Kwang-Shang-fu (Ko Sho-kun) se vydal se svými žáky na ostrov Okinawa, kde rozšiřují čínské pěstní bojové umění
1805 — narodil se známý bojovník Sokon Matsumura
1871 — narodil se Gichin Funakoshi, zakladatel moderního karate
1889 — narodil se Kenwa Mabuni, zakladatel Shito-ryu
1905— Gichin Funakoshi představil karate veřejnosti

Japonsko
1916— Gichin Funakoshi představil karate poprvé v tréningovém centru Butokuden v Kyoto (Japonsko)
1922 — Gichin Funakoshi představil karate na festivalu národních sportů v Tokiu. V tomto roce vydal i knihu Ryukyu-Kempo karate a založil školu Shotokan-ryu
1924 — Gichin Funakoshi založil na půdě tokijské univerzity nej­starší klub karate
1934 — Chojun Miyagi se vydal na Hawai s cílem vyučovať Goju-ryu. Kenwa Mabuni vede kurzy Shito-ryu
1935 — Gichin Funakoshi vydal knihu Karate-Do
1955 — založení Japonské asociace karate
1957 — umírá Gichin Funakoshi
1964— při príležitosti letních olympijských her v Tokiu se sloučily základní školy karate do jednoho svazu (Zen-Nippon-Kara-te-do-Renmei)
1970 — uspořádání prvních mistrovství světa v karate v Tokiu

 

Zdroj: Herbert Velte - Lexikon Karate