< návrat zpět

Co je KARATE-DO

KARATE-DO je bojové umění, jehož konečným výsledkem není hledání vítězství, ale práce vedoucí k dokonalosti charakteru na základě hromadění zkušeností v tréninku. Je také formou osobní obrany užívající všech částí těla, které se tvrdým a systematickým tréninkem stávají účinnou a silnou zbraní. Karate zahrnuje pohyby těla, které rozvíjejí rovnováhu, takže se vytváří celková zralost pohybu. Karate spojuje všechny části těla v jeden celek - nohy, boky, páteř, ramena, paže, vše na sebe vzájemně působí v mechanicky koordinovaném systému, což umožní převést sílu vytvářenou v různých bodech těla do jednoho (úderová plocha) bodu, kde lze působit obrovskou silou. Tohoto druhu koordinace je dosahováno při opakovaném provádění základních pohybů (KIHON) , který pro svoji mnohostrannost a komplexnost může být považován za úplnou formu umění. Mistři těchto základních technik mají vynikající základ pro rozvoj v dalších dvou částech karate - formálních cvičeních KATA a sparringu KUMITE. KARATE-DO dosáhlo ve světě velké popularity, což je dobré pro pravé karate. Existují ale skupiny "Karatistů", jejichž chování je značně vzdáleno od pravé podstaty karate. Přílišný důraz na volný boj je cestou nevedoucí k rozvoji cvičícího. PRAVÉ KARATE-DO je trénování těla i ducha prováděné s ohledem na trénujícího partnera, s velkým zaujetím, energií a SKROMNOSTÍ.

DEFINICE TRADIČNÍHO KARATE
Vítězství samo o sobě není nejdůležitějším cílem TRADIČNÍHO KARATE. Tradiční karate je umění sebeobrany, které používá pouze lidské tělo, a to tím nejefektivnějším způsobem. Používá hlavně bloky, údery, rány a kopy v kombinaci s jinými příbuznými pohyby. Z tradičního karate dostává člověk prostředky, kterými může rozšiřovat a zlepšovat svoje mentální a duševní schopnosti. Díky nekončícímu hledání lepší techniky rozšiřuje člověk svoje schopnosti ve všech směrech. Zatímco výkonnostní úrovně mohou být konečné, poněvadž jsou přesně definovány, hledání vývoje TRADIČNÍHO KARATE nemá žádných hranic. Lidské rozšiřující se schopnosti a dosažitelný potenciál jsou hranice, které vyžadují našeho neustálého výzkumu.

PRAVÁ CESTA PRO TRÉNINK BOJOVNÍKŮ
Ačkoliv je karate formou boje, vede své žáky k neagresivitě. Jestliže jsou techniky karate pro nepochopení nebo nesprávné vedení praktikovány jako bojová metoda, nejde o karate. NIKDO SE NEPOTŘEBUJE UČIT BOJOVAT. Cesta bojových technik je velmi účinná. Ačkoliv Karateka je schopen boje, jeho trénink ho vede vyhýbat se problémům a nevyvolávat nepřátelskou situaci. To je karate.
Vytrvalost je kvalita, kterou bude rozvíjet student karate. Pokrok v karate( na rozdíl od jiných sportů) bývá velmi pomalý a často se člověku chce vzdát cvičení. Ten kdo vytrvá, vždy pokročí, nehledě na to jak se zlepšil. To je také karate.


"Cíl umění karate neleží ve vítězství nebo porážce, ale ve zdokonalování charakteru bojovníků"
Gichin Funakoshi